Ilmiy tadqiqot

Ilmiy laboratoriyalar

photo

Biometrik tizimlar

photo

Timsollarni aniqlash

photo

Tabiiy tilni qayta ishlash

photo

Kuchli sunʼiy intellekt

photo

Bulutli hisoblash va xizmatlar

photo

Robototexnika

photo

Aqlli tizimlar va buyumlar interneti

photo

Virtual va kengaytirilgan reallik

photo

Murakkab tizimlarni modellashtirish

photo

Intellektual dasturiy tizimlar