Sensor tizmida aqlli dasturlashtiriladigan meta-tasvirlari ko’plab muammolarini hal qilishi mumkin

Cover Image for Sensor tizmida aqlli dasturlashtiriladigan meta-tasvirlari ko’plab muammolarini hal qilishi mumkin

Sensor tizimlari hayotimizning ko’plab sohalarida, masalan, atrof-muhitga yordam beradigan sog’liqni saqlash, avtonom transport vositalari hamda inson va kompyuter o’rtasidagi qulay vositalarda keng qo’llanilmoqda. Ammo, ushbu sensorlar ma’lumotlarni qayta ishlash jarayonida vaqt, energiya va hisoblash resurslarini behuda sarflashga olib kelishi mumkin.

Mazkur muammoni oldini olish maqsadida Chenqi Qian va Filipp del Hougne singari tadqiqotchilar sensor tizmida aqlli dasturlashtiriladigan hisoblash meta-tasvirini taqdim etdilar. Olimlar taqdim etgan yangi aqlli tizim ovoz shovqinlarini tahlil qila oladi hamda kerakli ma’lumotlarni jamlashga yordam beradi.

Ma’lumotlarga ko’ra kelajakda sensor tizmida aqlli dasturlashtiriladigan hisoblash meta-tasvirlar obyektni tanib olish hamda kerakli aniq ma’lumotlarni to’plash va uzatishga yordam beradi.